Tag Archives: nguyên lý hệ thống hút khói

Quy trình và sơ đồ nguyên lý hệ thống hút khói trong công nghiệp

Sơ đồ nguyên lý hệ thống hút khói chuyên nghiệp

Sơ đồ nguyên lý hệ thống hút khói trong công nghiệp thường bao gồm các thành phần sau: máy hút, ống dẫn khói, bộ lọc và hệ thống điều khiển. Khói và chất ô nhiễm được hấp thụ bởi máy hút, sau đó thông qua ống dẫn khói và bộ lọc để loại bỏ các […]